homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

 • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
 • השופר שלך - לדת של כולנו
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • לוח שנה ואירועי המועצה
 • אתר בתי הדין הרבניים
 • אתר בתי הדין הרבניים
 • אתר עיריית רחובות