homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

דברי ברכה

המועצה הדתית רחובות פועלת במהלך השנים ברחובות ונהנת מתמיכתה של עייריית רחובות וכן של רבים המובילים בעיר.

לכבוד ההשקה של אתר השרות הרשמי של המועצה דתית בו תוכלו לקבל מידע ותוכן על השירותים והשונים שאנו מציעים וכן לעדכן באופן שותף על אירועים הנערכים במהלך השנה ועוד.

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות