homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רשימת בתי הכנסת בעיר

 

שם בית הכנסת

נוסח

שכונה

גבאי

כתובת גבאי

טלפון

רב ביהכנ"ס

1.      

 

ספרדי

רחובות ההולנדית

הרב יהושוע כהן

 

0527626127

הרב יהושוע כהן

2.        

אבות ובנים

ישראל

חבצלת

אליעזר גנץ

הירדן 25

08-9415398

 

3.        

אגודת אחים

תימן בלדי

כפר גבירול

אבנר אקוע

הדקל 18

052-4-208-220

יו"ר העמותה(מרדכי אקוע)052-4207631

4.        

אהבה ואחוה

ספרדי

נוה יהודה

יחזקאל בוקר

מרגנית 1

08-9471385

גבאי התחלף-יש להשיג פרטים חדשים

5.        

אהבת ישראל

אשכנז

שכ' פא"י

עו"ד מוזס אבי

חפץ חיים 1

08-9417568

 

6.        

אהל בלהה

אשכנז

אושיות

ביטרמן יצחק

רש"י 24

08-9418958

 

7.        

אהל דבורה

ישראל

שכ' מזרחי

שלום הלר

שוהם 1

08-9390637

 

8.        

אהל יוסף

מרוקו

שכ' סלע

 

9.        

אהל יעקב

תימן שאמי

קרית משה

אלבז אלי

מרבד הקסמים 8

054-66-48-065

 

10.    

אהל יצחק

ישראל

דניה

יוסי אלרן

האגוז 14

08-9352206

 

11.    

אהל יצחק

מרוקו

כפר גבירול

ת.ד. 13610

 

12.    

אהל משה

תימן שאמי

שעריים מזרח

כהן שלמה

ארלוזרוב

 

13.    

אהל משה

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי יפת

דובנבוים 6

08-9465820

 

14.    

אהל רחל

תימן שאמי

שעריים מזרח

אופיר מדהלה

מנשה קפרא

 

15.    

אהל שי

אשכנז

צפון העיר

חיים שחק

מלצר 7

08-9476017

 

16.    

אהל שרה הגדול

אשכנז

מרכז העיר

גנץ משה

רח' הרשנזון 47

054-4949339

 

17.    

אהלי תורה

ישראל

מרכז העיר

 

18.    

אוהל חיים

ישראל

מרכז העיר

הרב פוס אברהם

מרים מזרחי 1/1

08-9491662

 

19.    

אוהל יצחק

ספרדי

מרכז העיר

דניאל נצח חושן

לוין אפשטיין 17/15

082-7654819

 

20.    

אוהל ישראל

ספרדי

צפון העיר

אביתר כהן

האגוז 6/2

050-7780711

 

21.   

אור המאיר

ספרד

 

משה וגנר

רח' חיים סירני 13

052-7670799 (הרב אליהו שטרן)

 

22.    

אור השלום

בבל

כפר גבירול

הרצל מיכאל

דוד אלעזר 25/3

08-9318099

 

23.    

אור לגיל

ספרדי ירושלמי

שכ' מזרחי

אלי לוגסי

שהם 26

052-249-21-05

הרב ישראל ביבי- 054-577-12-95

24.    

אור לשמשון

 

 

שרון דקל נחשוני

מוקסי פנחס 50

052-552-99-77

שרון דקל נחשוני

25.    

אורה ושמחה

אשכנז

מרמורק

יהודה גרין

עמיחי קלינבר 2

050-6212018

 

26.    

אורח חיים

מרוקו

אושיות

 

27.    

אחדות ישראל

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי גדי

כנרת 5

08-9453725

 

28.   

אחוזת הנשיא

ספרדי

יעקב שמואלי

ההגנה 21

 

29.    

אמי"ת - תיכון

ישראל

דניה

 

30.    

אשל אברהם

מרוקו

מרכז העיר

אלבז משה

מאפו 7

08-9459188

 

31.    

בית אבות

אשכנז

צפון העיר

ת.ד. 1067

 

32.    

בית אברהם

ישראל

נוה יהודה

ישראל אלינר

ש. בן ציון 27

08-9461283

 

33.    

בית אהרון

תימן שאמי

שעריים מזרח

מרדכי שרעבי

זכריה משה 4

08-9457019

 

34.    

בית אל

בבל

אושיות

050-9085737

 

35.    

בית אל

תימן בלדי

שכ' מזרחי

 

36.    

בית אלימלך

ישראל

שכ' מזרחי

שמחה גנץ

בר אילן 3

08-9492324

 

37.    

בית אליעזר

ישראל

צפון העיר

שוורץ משה

גלזר 15/1

08-9474371

 

38.    

בית אריאל

ישראל

קרית דוד

הרב בראון ישראל

דמשק אליעזר 1

08-9417942

 

39.    

בית דוד

תימן שאמי

שעריים מזרח

יורם שרעבי

הרב משולם 16

 

40.    

בית דוד

תימן שאמי

כפר גבירול

 

41.    

בית היימפלד

ישראל

קרית דוד

שלמה לבנה

דמשק אליעזר 6

08-9457646

 

42.   

בית המשיח 770

 

רח' הרצל 208

אפריים קפרא

שבזי 2 רחובות

052-6961770

 

43.    

בית זלצר

ספרד

צפון העיר

דודי יערי

ההגנה 30

052-577-32-87

 

44.    

בית חת"ם

אשכנז

מרכז העיר

אלן אברהמס

עזרא 50/2 כניסה ב'

052-349-49-35

 

45.    

בית יעקב

תימן שאמי

שעריים מזרח

 

46.    

בית מנחם

אשכנז

רחובות ההולנדית

הרב משה טברדוביץ

הר הצופים 29 ב' / 1

054-6917770

 

47.    

בית שלמה

ספרדי

קרית משה

 

48.    

בית שלמה אלפסי

מרוקו

דניה

אלפסי שמעון

שבזי 19/2

08-9456035

 

49.    

בית שפירא

ישראל

מרכז העיר

הלפמן מיכאל

עזרא 10/17

08-9457880

 

50.    

בני תורה

תימן שאמי

שכ' פא"י

נחמיה ניסים

עזרא 41

08-9454482

 

51.    

בניין עולם - מסורת אבות

תימן בלדי

מרכז העיר

דהרי אורן

ההגנה 23/13

050-6776015

 

52.    

בר אילן

אשכנז

שכ' מזרחי

 

53.    

ברכת יוסף

ספרדי

נג'ארה

ניסים פורטה

החצב 4

08-9411407

 

54.    

ברכת יוסף

ספרדי

חבצלת

חיים נבון

חרצית 6

08-9357717

 

55.    

בשדמה

ישראל

קרית דוד

קיגל שלמה

האדמו"ר 4

08-9418006

 

56.    

דבורי ישראל

בבל

נוה יהודה

חורש עבודי

התאנה 2/2

08-9464882

 

57.    

דוד בן ישי

ספרדי ירושלמי

קרית משה

 

58.    

דרכי אמונה

ספרדי

צפון העיר

ערן יוספי

האגוז 18/13

08-9497137

 

59.    

האחים משולם

תימן שאמי

שעריים מזרח

עמנואל משולם

הרב משולם 12

08-9450242

 

60.    

האר"י זיע"א

בבל

שכ' מזרחי

08-9459721

 

61.    

החיד"א זיע"א

ספרדי

קרית דוד

דוד אריאל

הרב שיבר 11

08-9417210

 

62.    

היובל

ספרדי ירושלמי

שרונה

בודהגזד שלמה

עמ"י 22

052-2661351

 

63.    

היכל יהודה

אשכנז

שכ' אפרים

 

64.    

היכל משה

ספרדי

שכ' פא"י

הרב צורי נעמן

עזרא 43

08-9492471

הרב צורי נעמן – 08-949-24-71

65.    

היכל שלומי

 

 

הרב שניאור עקיבא

רח' קלמן ביאלר 16

 

054-74-10-770 הרב שניאור עקיבא

66.    

המבשר

תימן שאמי

מרמורק

משולמי סעדיה

דובנבוים 12

08-9462751

 

67.    

המרכזי לאשכנזי

אשכנז

קרית משה

 

68.    

הספרדי חבצלת

ספרדי

חבצלת

מולכו חיים

הדגניות 24

08-9415586

אין רב ביהכנ"ס

69.    

הרב מדאר

תימן שאמי

שעריים מזרח

אבישי מדאר

רש"י 8, רמת אהרון

08-9411426

 

70.    

הרי"ף

מרוקו

שכ' מזרחי

 

71.    

הרמב"ם

תימן שאמי

שכ' מזרחי

הרב שלמה גלעדי

הפלמ"ח 12

08-9492281

 

72.    

זכור ושמור

תימן בלדי

שעריים מערב

 

73.    

זכות אבות

ספרדי

אושיות

שמעוני יצחק

נורדאו 8/14

08-9450820

 

74.    

חב"ד - שכ' סלע

מרוקו

קרית משה

לוי מסעוד

סרנגה 102

08-9464036

 

75.    

חב"ד מרכזי

אשכנז

דניה

הרב אריה לוין

שטיינברג 8

08-9459972

הרב אריה לוין – 08-945-99-72

76.    

חזון יחזקאל

ספרדי

מרכז העיר

כהן אליהו

אחד העם 22

08-9472972

הרב זכריה תנעמי – 052-714-14-79

77.    

חטיבה דתית

ישראל

נוה יהודה

ישראל קופולוביץ

שפינוזה 14

 

78.    

יד לאחים

אשכנז

מרכז העיר

הרב צבי שורץ

הרצל 152

08-9456723

הרב צבי שוורץ – 08-9-456-723

79.    

יד לשבים

תימן שאמי

שעריים מזרח

גדעון עוקשי

יצחק מדהלה 3

050-5326789

הרב מאיר אהרן – 054-676-10-30

80.    

ימין עליון

תימן שאמי

כפר גבירול

יוסף מהצרי

כפר גבירול 29

08-9475902

 

81.    

ישועת ישראל

תימן שאמי

שעריים מערב

זכרי'ה ג'מיל

סעדי'ה גאון 10

08-9454242

 

82.    

ישורון

תימן שאמי

שעריים מערב

 

83.    

ישיבת הדרום

ישראל

צפון העיר

הרב ראובן פרינס

הגר"א 10

08-9466068

 

84.    

כתר הנחל

תימן שאמי

נג'ארה

יונתן תם

צבי אפל 7

08-9411787

 

85.    

לב אבות

ישראל

שכ' סלע

08-9471338

 

86.    

לומדי תורה

אשכנז

שכ' פא"י

 

87.    

מגן אברהם

ספרדי

שעריים מזרח

אברבנאל 16

הרב אברהם שהרבני – 08-9-454-836

88.    

מגן אברהם

תימן בלדי

שעריים מזרח

מרדכי ידעי

יצחק מדהלה 1

 

89.    

מגן אברהם

תימן שאמי

שעריים מערב

קורש שלום

אפרים זקס 3

08-9412683

 

90.    

מגן אברהם

תימן שאמי

מרמורק

 

91.    

מגן אברהם

תימן שאמי

שכ' סלע

הרב שמעון שער

צבי גרץ 10

08-9468036

 

92.    

מגן דוד

תימן שאמי

מרמורק

08-9455929

 

93.    

מדרש שלמה

תימן בלדי

שעריים מערב

יואב לולוי

סעדי'ה גאון 48

08-9451301

 

94.    

מורשת יעקב

ישראל

צפון העיר

ת.ד. 1106

08-9471020

 

95.    

מילצ'ן

ספרדי ירושלמי

מילצ'ן

מיכאלי אבשלום

בנימין 21

08-9390148

 

96.    

מעלות הדר בי"ס

ישראל

אושיות

יוסף פרץ

נילי 6

08-9417796

 

97.    

 

98.    

מרכז אברהם

ישראל

צפון העיר

הרב ראובן פרינס

הגר"א 10

08-9466068

הרב ראובן פרינס – 08-9466-068

99.    

משכן דוד

תימן שאמי

שכ' אפרים

08-9465708

 

100.                         

משכן יוסף

תימן שאמי

שעריים מזרח

רח' הרצל

 

101.                         

משכן שילה

תימן שאמי

שעריים מערב

קריטי ניסים

אפרים זקס 28

08-9411213

 

102.                         

נוה שלום

תימן שאמי

קרית משה

מרבד הקסמים 1\46

 

103.                         

נצח ישראל

תימן שאמי

שעריים מזרח

 

104.                         

סוכת דוד

תימן שאמי

מרמורק

שמשון צברי

אברהם שמחי 10

08-9451911

 

105.                         

סוכת שלום

תימני

מרמורק

צעידי דניאל

ברזילי 14

08-9450817

הרב דניאל צעידי – 08-9-450-817

106.                         

עולי בוכרה

ספרדי

שערים

דוידוב אלכס

מנשה קפרא 5

052-2272818

 

107.                         

עולי הודו

ספרדי

קרית משה

בוגרקר אהרון

קלמן גבריאלוב 12/2

08-9466318

 

108.                         

עולי לוב

מרוקו

קרית משה

מרדכי בלולו

טוכמן 61

08-9315544

 

109.                         

עולי פרס

ספרדי

אושיות

אפריים אליהו

טרומפלדור 13

08-9470004

 

110.                         

עולי צפון אפריקה

מרוקו

מרכז העיר

מרציאנו דוד

גולדין 1

08-9452146

 

111.                         

08-9466213

 

112.                         

עולים חדשים

אשכנז - להתחיל

שעריים מזרח

דוד ספיר

ארלוזרוב 66/10

052-552-82-23

 

113.                         

עדת שלום - עמנואל

 

 

הרב מייקי גולדשטיין

מילר 6

0542550887

 

114.                         

עוקשי זכרי'ה ז"ל

תימן שאמי

שעריים מערב

משה עוקשי

אברבנאל 30

 

115.                         

עזרא הסופר

ספרדי

שכ' פא"י

רחמים מלול

מנשה קפרא 18

08-9459526

 

116.                         

עזרת אחים

תימן שאמי

מרמורק

זרח שעובי 9

 

117.                         

עזרת אחים

תימן שאמי

שכ' מזרחי

סוברה ישראל

השומרים 71

08-9456706

 

118.                         

עטרת מנחם אור המאור

אשכנז

שכ' פא"י

צבי עזריה

אמרי חיים 2

 

119.                         

עטרת צבי

ישראל

מרכז העיר

יערי נפתלי

גלזר 15/1

08-9476742

 

120.                         

ענף יוסף

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי משה

שלום עותמי

08-9453963

 

121.                         

עץ חיים

תימן בלדי

שעריים מזרח

מזרחי חיים

יעקב מדהלה 8

08-9416991

 

122.                         

עץ חיים

תימן בלדי

שכ' מזרחי

שלמה ודעי

השומרים 63

08-9491156

 

123.                         

עץ חיים

תימן שאמי

שעריים מערב

מסעוד אפרים

רמב"ם 87

052-2345510

 

124.                         

עץ חיים

תימן שאמי

שעריים מערב

 

125.                         

עץ יוסף

תימן בלדי

שעריים מזרח

רחמים כהן

אברבנאל 25

050-2660051

הרב עוזי זנדני – 052-6-928-429

126.                         

פא"י

אשכנז

שכ' פא"י

פנחס כהן

עזרא 46

08-9450382

 

127.                         

צעירי תימן

תימן שאמי

קרית משה

 

128.                         

צעירי תימן-דהרי

תימן בלדי

מרכז העיר

אבנר עמרם

ישראל אהרוני 29/2

052-3654920

 

129.                         

קהילת יעקב

אשכנז

שכ' מזרחי

יוסף יניב

האגוז 2

058-741-66-65

הרב דב וייסברד – 052-83-96-474

130.                         

קהילת יעקב

ספרדי ירושלמי

צפון העיר

יוסף יניב

אגוז 2

 

131.                 

קהילת ישרי לב

ספרדי

 

הרב דוד דדון

 

054-840-23-93

הרב דוד דדון – 054-840-23-93

132.                         

קול יהודא

תימן שאמי

שעריים מזרח

הרב אפרים מחפוץ

מנשה קפרא 30

08-9453135

 

133.                         

רשב"י

מרוקו

קרית משה

 

134.                         

רשב"י אלפסי

מרוקו

קרית משה

אסור יעיש

טוכמן 153

08-9463159

 

135.                         

שבזי

תימן בלדי

שכ' אפרים

דמארי רפאל

דוד קינד 7

08-9460672

 

136.                         

שבזי

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי חנן

יגאל יחיא 14

050-743-39-99

הרב פנחס שרעבי- 050-4-124-678

137.                         

שבזי

תימן שאמי

נג'ארה

ושדי זכריה

נג'ארה 57

08-9416146

 

138.                         

שבט יהודה

תימן שאמי

שעריים מזרח

בן יהודה אביהו

וייסברג 5

08-9456128

הרב אביהוד – 050-462-69-64

139.                         

שבט יהודה

תימן שאמי

כפר גבירול

 

140.                         

שבת אחים

תימן שאמי

שעריים מזרח

קהא מרדכי

נורדאו 5

 

141.                         

שבת אחים

תימן שאמי

כפר גבירול

צנעני שמעון

כפר גבירול 23

08-9464020

 

142.                         

שומרי אמונים

תימן שאמי

נג'ארה

נג'ארה

 

143.                         

שונה הלכות

אשכנז

מרכז העיר

פלהנדלר משה

הרצל 150

08-9454894

 

144.                         

שחר היובל

תימן בלדי

מרכז העיר

עפרוני שלום

נחום קסלמן 10

08-9351888

 

145.                         

שטפנשטר קלויז

ישראל

שכ' מזרחי

בקל אברהם

גוש עציון 12

08-9453704

 

146.                         

שיבת ציון

תימן שאמי

שכ' אפרים

קרואני שמואל

זאב ארצי 8

08-9473403

 

147.                         

שערי אליעזר - קרעטשניף

אשכנז

שכ' מזרחי

דוד ליכטנשטיין

ההגנה 54

050-41-22-824

הרב דוד משה רוזנבוים- 08-9-417-937

148.                         

שערי בנימין

תימן שאמי

אושיות

גד שרעבי

רש"י 4, רמת אהרון

08-9410754

 

149.                 

שערי הלכה

תימני שאמי

זכריה מדאר 31

מלאכי שאער(גדסי)

ההגנה 2/7

050-9353477

 

150.                         

שערי עוזיאל

ספרדי

דניה

לודריך יהודה

החבורה 21

08-9410089

 

151.                         

שערי צדק

בבל

שכ' סלע

עזרי מיכאל

דובנוב 61

 

152.                         

שערי ציון

תימן שאמי

שעריים מערב

לוי יואב

רמב"ם 85

08-9493663

 

153.                         

שערי רחמים

פרס

קריית משה

 

154.                         

שלום ורעות

 

קריית משה

יואב ערג'י

מרבד הקסמים 43/1

054-807-06-52

 

155.                         

ת"ת הבאר

אשכנז

שכ' פא"י

שלום כהנוביץ

עזרא 37

08-9390962

(מ"ס פקס)

 

156.                         

תורת חיים

אשכנז

אושיות

 

157.                         

תלמוד תורה

אשכנז

שכ' פא"י

שמעון דוידזון

עזרא 10/17

08-9459050

 

158.                         

תפארת אחים

תימן שאמי

שכ' סלע

מנצור יהודה

דוד קינד 1

08-9474179

 

159.                         

תפארת בחורים

תימן בלדי

שכ' מזרחי

יצחק מהצרי

מרגולין 4

08-9456075

הרב יצחק מהצרי – 050-8-333-211

160.                         

תפארת בנים

ספרדי

מרכז העיר

לזר אטיאס

דובנבוים 3

08-9470339

 

161.                         

תפארת ישראל

בבל

קרית משה

 

162.                         

תפארת ישראל

תימן שאמי

שעריים מערב

 

163.                         

תפארת ישראל

תימן שאמי

שעריים מזרח

חיים גמליאל

מדהלה יעקב 13

08-9417308

 

164.                         

תפארת ישראל

תימן שאמי

שכ' סלע

גפני אברהם

פרישמן 2

08-9470685

 

165.                         

תפארת ישראל

תימן שאמי

כפר גבירול

 

166.                         

תפארת משה

אשכנז

צפון העיר

ד"ר ג'רי קיירג

פינסקר 4

 

167.                         

תפארת משה

תימן בלדי

שעריים מזרח

מועלם יחיא

יעקב מדהלה 14

08-9451330

 

168.                         

תפארת שמואל

אשכנז

שכ' סלע

דודו אברהם

בוסל 17

 

169.                         

תפילת השחר

תימן שאמי

שעריים מערב

מחרבי חיים

ארלוזרוב 68

08-9411037

 

170.                         

תקותינו בית אליהו

ספרדי

שעריים מזרח

מרדכי ליברטי

שבזי 9

08-9457889

 

171.                 

 

 

 

 

 

 

 

172.                 

 

 

 

 

 

 

 

173.                 

 

 

 

 

 

 

 

174.                 

 

 

 

 

 

 

 

175.                 

 

 

 

 

 

 

 

176.                 

 

 

 

 

 

 

 

177.                 

 

 

 

 

 

 

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות