homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רשימת בתי הכנסת בעיר

 

שם בית הכנסת

נוסח

שכונה

גבאי

כתובת גבאי

טלפון

רב ביהכנ"ס

1.      

 

ספרדי

רחובות ההולנדית

הרב יהושוע כהן

 

0527626127

הרב יהושוע כהן

2.        

אבות ובנים

ישראל

חבצלת

אליעזר גנץ

הירדן 25

08-9415398

 

3.        

אגודת אחים

תימן בלדי

כפר גבירול

אבנר אקוע

הדקל 18

052-4-208-220

יו"ר העמותה(מרדכי אקוע)052-4207631

4.        

אהבה ואחוה

ספרדי

נוה יהודה

יחזקאל בוקר

מרגנית 1

08-9471385

 

5.        

אהבת ישראל

אשכנז

שכ' פא"י

עו"ד מוזס אבי

חפץ חיים 1

08-9417568

 

6.        

אהל בלהה

אשכנז

אושיות

ביטרמן יצחק

רש"י 24

08-9418958

 

7.        

אהל דבורה

ישראל

שכ' מזרחי

שלום הלר

שוהם 1

08-9390637

 

8.        

אהל יעקב

תימן שאמי

קרית משה

אלבז אלי

מרבד הקסמים 8

054-66-48-065

 

9.        

אהל יצחק

ישראל

דניה

יוסי אלרן

האגוז 14

08-9352206

 

10.    

אהל משה

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי יפת

דובנבוים 6

08-9465820

 

11.    

אהל רחל

תימן שאמי

שעריים מזרח

אופיר מדהלה

מנשה קפרא 10

050-3-02-44-57

 

12.    

אהל שי

אשכנז

צפון העיר

חיים שחק

מלצר 7

08-9476017

 

13.    

אהל שרה הגדול

אשכנז

מרכז העיר

גנץ משה

רח' הרשנזון 47

054-4949339

 

14.    

אוהל חיים

ישראל

מרכז העיר

הרב פוס אברהם

מרים מזרחי 1/1

08-9491662

 

15.    

אוהלי תורה

ספרד

אחד העם

ישראל רוט

ויצמן 28/5

054-494-52-70

 

16.    

אוהל יצחק

ספרדי

מרכז העיר

דניאל נצח חושן

לוין אפשטיין 17/15

082-7654819

 

17.    

אוהל ישראל

ספרדי

צפון העיר

אביתר כהן

האגוז 6/2

050-7780711

 

18.   

אור המאיר

ספרד

 

משה וגנר

רח' חיים סירני 13

 

052-7670799 (הרב אליהו שטרן)

19.    

אור השלום

בבל

כפר גבירול

הרצל מיכאל

דוד אלעזר 25/3

08-9318099

 

20.    

אור לגיל

ספרדי ירושלמי

שכ' מזרחי

אלי לוגסי

שהם 26

052-249-21-05

הרב ישראל ביבי- 054-577-12-95

21.    

אור לשמשון

 

 

שרון דקל נחשוני

מוקסי פנחס 50

052-552-99-77

שרון דקל נחשוני

22.    

אורה ושמחה

אשכנז

מרמורק

יהודה גרין

עמיחי קלינבר 2

050-6212018

 

23.    

אחדות ישראל

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי גדי

כנרת 5

08-9453725

 

24.   

אחוזת הנשיא

ספרדי

יעקב שמואלי

ההגנה 21

 

25.    

אשל אברהם

מרוקו

מרכז העיר

אלבז משה

מאפו 7

08-9459188

 

26.    

בית אברהם

ישראל

נוה יהודה

ישראל אלינר

ש. בן ציון 27

08-9461283

 

27.    

בית אהרון

תימן שאמי

שעריים מזרח

מרדכי שרעבי

זכריה משה 4

08-9457019

 

28.    

בית אלימלך

ישראל

שכ' מזרחי

שמחה גנץ

בר אילן 3

08-9492324

 

29.    

בית אליעזר

ישראל

צפון העיר

שוורץ משה

גלזר 15/1

08-9474371

 

30.    

בית אריאל

ישראל

קרית דוד

הרב בראון ישראל

דמשק אליעזר 1

08-9417942

 

31.    

בית דוד

תימן שאמי

שעריים מזרח

יורם שרעבי

הרב משולם 16

 

32.    

בית היימפלד

ישראל

קרית דוד

שלמה לבנה

דמשק אליעזר 6

08-9457646

 

33.   

בית המשיח 770

 

רח' הרצל 208

אפריים קפרא

שבזי 2 רחובות

052-6961770

 

34.    

בית חת"ם

אשכנז

מרכז העיר

אלן אברהמס

עזרא 50/2 כניסה ב'

052-349-49-35

 

35.    

בית מנחם

אשכנז

רחובות ההולנדית

הרב משה טברדוביץ

הר הצופים 29 ב' / 1

054-6917770

 

36.    

בית שפירא

ישראל

מרכז העיר

הלפמן מיכאל

עזרא 10/17

08-9457880

 

37.    

בני תורה

תימן שאמי

שכ' פא"י

נחמיה ניסים

עזרא 41

08-9454482

 

38.    

בניין עולם - מסורת אבות

תימן בלדי

מרכז העיר

דהרי אורן

ההגנה 23/13

050-6776015

 

39.    

ברכת יוסף

ספרדי

נג'ארה

ניסים פורטה

החצב 4

08-9411407

 

40.    

ברכת יוסף

ספרדי

חבצלת

חיים נבון

חרצית 6

08-9357717

 

41.    

בשדמה

ישראל

קרית דוד

קיגל שלמה

האדמו"ר 4

08-9418006

 

42.    

דבורי ישראל

בבל

נוה יהודה

חורש עבודי

התאנה 2/2

08-9464882

 

43.    

דרכי אמונה

ספרדי

צפון העיר

ערן יוספי

האגוז 18/13

08-9497137

 

44.    

האחים משולם

תימן שאמי

שעריים מזרח

עמנואל משולם

הרב משולם 12

08-9450242

 

45.    

החיד"א זיע"א

ספרדי

קרית דוד

דוד אריאל

הרב שיבר 11

08-9417210

 

46.    

היובל

ספרדי ירושלמי

שרונה

בודהגזד שלמה

עמ"י 22

052-2661351

 

47.    

היכל משה

ספרדי

שכ' פא"י

הרב צורי נעמן

עזרא 43

08-9492471

הרב צורי נעמן – 08-949-24-71

48.    

היכל שלומי

 

 

הרב שניאור עקיבא

רח' קלמן ביאלר 16

 

054-74-10-770 הרב שניאור עקיבא

49.    

הספרדי חבצלת

ספרדי

חבצלת

מולכו חיים

הדגניות 24

08-9415586

 

50.    

הרב מדאר

תימן שאמי

שעריים מזרח

אבישי מדאר

רש"י 8

08-9411426

 

51.    

הרמב"ם

תימן שאמי

שכ' מזרחי

הרב שלמה גלעדי

הפלמ"ח 12

08-9492281

 

52.    

זכות אבות

ספרדי

אושיות

שמעוני יצחק

נורדאו 8/14

08-9450820

 

53.    

חב"ד - שכ' סלע

מרוקו

קרית משה

לוי מסעוד

סרנגה 102

08-9464036

 

54.    

חב"ד מרכזי

אשכנז

דניה

הרב אריה לוין

שטיינברג 8

08-9459972

הרב אריה לוין – 08-945-99-72

55.    

חזון יחזקאל

ספרדי

מרכז העיר

כהן אליהו

אחד העם 22

08-9472972

הרב זכריה תנעמי – 052-714-14-79

56.    

חטיבה דתית

ישראל

נוה יהודה

ישראל קופולוביץ

שפינוזה 14

 

57.    

יד לאחים

אשכנז

מרכז העיר

הרב צבי שורץ

הרצל 152

08-9456723

הרב צבי שוורץ – 08-9-456-723

58.    

יד לשבים

תימן שאמי

שעריים מזרח

גדעון עוקשי

יצחק מדהלה 3

050-5326789

הרב מאיר אהרן – 054-676-10-30

59.    

ימין עליון

תימן שאמי

כפר גבירול

יוסף מהצרי

כפר גבירול 29

08-9475902

 

60.    

ישועת ישראל

תימן שאמי

שעריים מערב

זכרי'ה ג'מיל

סעדי'ה גאון 10

08-9454242

 

61.    

ישיבת הדרום

ישראל

צפון העיר

הרב ראובן פרינס

הגר"א 10

08-9466068

 

62.    

כתר הנחל

תימן שאמי

נג'ארה

יונתן תם

צבי אפל 7

08-9411787

 

63.    

מגן אברהם

ספרדי

שעריים מזרח

אברבנאל 16

הרב אברהם שהרבני – 08-9-454-836

64.    

מגן אברהם

תימן בלדי

שעריים מזרח

מרדכי ידעי

יצחק מדהלה 1

 

65.    

מגן אברהם

תימן שאמי

שכ' סלע

הרב שמעון שער

צבי גרץ 10

08-9468036

 

66.    

מילצ'ן

ספרדי ירושלמי

מילצ'ן

מיכאלי אבשלום

בנימין 21

08-9390148

 

67.    

מעלות הדר בי"ס

ישראל

אושיות

יוסף פרץ

נילי 6

08-9417796

 

68.    

משכן שילה

תימן שאמי

שעריים מערב

קריטי ניסים

אפרים זקס 28

08-9411213

 

69.    

סוכת דוד

תימן שאמי

מרמורק

שמשון צברי

אברהם שמחי 10

08-9451911

 

70.    

סוכת שלום

תימני

מרמורק

צעידי דניאל

ברזילי 14

08-9450817

הרב דניאל צעידי – 08-9-450-817

71.    

עולי בוכרה

ספרדי

שערים

דוידוב אלכס

מנשה קפרא 5

052-2272818

 

72.    

עולי לוב

מרוקו

קרית משה

מרדכי בלולו

טוכמן 61

08-9315544

 

73.    

עולי פרס

ספרדי

אושיות

אפריים אליהו

טרומפלדור 13

08-9470004

 

74.    

עולי צפון אפריקה

מרוקו

מרכז העיר

מרציאנו דוד

גולדין 1

08-9452146

 

75.    

עולים חדשים

אשכנז

שעריים מזרח

דוד ספיר

ארלוזרוב 66/10

052-552-82-23

 

76.    

עדת שלום - עמנואל

 

 

הרב מייקי גולדשטיין

מילר 6

0542550887

 

77.    

עוקשי זכרי'ה ז"ל

תימן שאמי

שעריים מערב

משה עוקשי

אברבנאל 30

 

78.    

עזרא הסופר

ספרדי

שכ' פא"י

רחמים מלול

מנשה קפרא 18

08-9459526

 

79.    

עטרת מנחם אור המאור

אשכנז

שכ' פא"י

צבי עזריה

אמרי חיים 2

 

80.    

עטרת צבי

ישראל

מרכז העיר

יערי נפתלי

גלזר 15/1

08-9476742

 

81.    

עץ חיים

תימן בלדי

שעריים מזרח

מזרחי חיים

יעקב מדהלה 8

08-9416991

 

82.    

עץ חיים

תימן בלדי

שכ' מזרחי

שלמה ודעי

השומרים 63

08-9491156

 

83.    

עץ חיים

תימן שאמי

שעריים מערב

רז כובשי

רמב"ם 87?

052-2345510

 

84.    

עץ יוסף

תימן בלדי

שעריים מזרח

רחמים כהן

אברבנאל 25

050-2660051

הרב עוזי זנדני – 052-6-928-429

85.    

פא"י

אשכנז

שכ' פא"י

פנחס כהן

עזרא 46

08-9450382

 

86.    

צעירי תימן-דהרי

תימן בלדי

מרכז העיר

אבנר עמרם

ישראל אהרוני 29/2

052-3654920

 

87.    

קהילת יעקב

אשכנז

שכ' מזרחי

יוסף יניב

האגוז 2

058-741-66-65

הרב דב וייסברד – 052-83-96-474

88.   

קהילת ישרי לב

ספרדי

 

הרב דוד דדון

 

054-840-23-93

הרב דוד דדון – 054-840-23-93

89.    

קול יהודא

תימן שאמי

שעריים מזרח

הרב אפרים מחפוץ

מנשה קפרא 30

08-9453135

 

90.    

רשב"י אלפסי

מרוקו

קרית משה

אסור יעיש

טוכמן 153

08-9463159

 

91.    

שבזי

תימן בלדי

שכ' אפרים

דמארי רפאל

דוד קינד 7

08-9460672

 

92.    

שבזי

תימן שאמי

מרמורק

שרעבי חנניה

יגאל יחיא 14

050-743-39-99

הרב פנחס שרעבי- 050-4-124-678

93.    

שבט יהודה

תימן שאמי

שעריים מזרח

בן יהודה אביהו

וייסברג 5

08-9456128

הרב אביהוד – 050-462-69-64

94.    

שבת אחים

תימן שאמי

כפר גבירול

צנעני שמעון

כפר גבירול 23

08-9464020

 

95.    

שונה הלכות

אשכנז

מרכז העיר

פלהנדלר משה

הרצל 150

08-9454894

 

96.    

שחר היובל

תימן בלדי

מרכז העיר

עפרוני שלום

נחום קסלמן 10

08-9351888

 

97.    

שטפנשטר קלויז

ישראל

שכ' מזרחי

בקל אברהם

גוש עציון 12

08-9453704

 

98.    

שיבת ציון

תימן שאמי

שכ' אפרים

קרואני שמואל

זאב ארצי 8

050-26-100-20

 

99.    

שערי אליעזר - קרעטשניף

אשכנז

שכ' מזרחי

דוד ליכטנשטיין

ההגנה 54

050-41-22-824

הרב דוד משה רוזנבוים- 08-9-417-937

100.                         

שערי בנימין

תימן שאמי

אושיות

גד שרעבי

רש"י 4, רמת אהרון

08-9410754

 

101.                 

שערי הלכה

תימני שאמי

זכריה מדאר 31

מלאכי שאער(גדסי)

ההגנה 2/7

050-9353477

 

102.                         

שערי עוזיאל

ספרדי

דניה

לודריך יהודה

החבורה 21

08-9410089

 

103.                         

שערי צדק

בבל

שכ' סלע

עזרי מיכאל

דובנוב 61

 

104.                         

שערי ציון

תימן שאמי

שעריים מערב

לוי יואב

רמב"ם 85

08-9493663

 

105.                         

שלום ורעות

 

קריית משה

יואב ערג'י

מרבד הקסמים 43/1

054-807-06-52

 

106.                         

ת"ת הבאר

אשכנז

שכ' פא"י

שלום כהנוביץ

עזרא 37

08-9390962

(מ"ס פקס)

 

107.                         

תלמוד תורה

אשכנז

שכ' פא"י

שמעון דוידזון

עזרא 10/17

08-9459050

 

108.                         

תפארת אחים

תימן שאמי

שכ' סלע

מנצור יהודה

דוד קינד 1

08-9474179

 

109.                         

תפארת בחורים

תימן בלדי

שכ' מזרחי

יצחק מהצרי

חיש 7

08-9456075

הרב יצחק מהצרי – 050-8-333-211

110.                         

תפארת בנים

ספרדי

מרכז העיר

לזר אטיאס

דובנבוים 3

08-9470339

 

111.                         

תפארת ישראל

תימן שאמי

שעריים מזרח

חיים גמליאל

מדהלה יעקב 13

08-9417308

 

112.                         

תפארת משה

אשכנז

צפון העיר

ד"ר ג'רי קיירג

פינסקר 4

 

113.                         

תפארת משה

תימן בלדי

שעריים מזרח

מועלם יחיא

יעקב מדהלה 14

08-9451330

 

114.                         

תפארת שמואל

אשכנז

שכ' סלע

דודו אברהם

בוסל 17

 

115.                         

תקותינו בית אליהו

ספרדי

שעריים מזרח

מרדכי ליברטי

שבזי 9

08-9457889

 

116.                 

 

 

 

 

 

 

 

117.                 

 

 

 

 

 

 

 

118.                 

 

 

 

 

 

 

 

119.                 

 

 

 

 

 

 

 

120.                 

 

 

 

 

 

 

 

121.                 

 

 

 

 

 

 

 

122.                 

 

 

 

 

 

 

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות