homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

כשרות

מחלקת הכשרות

"והייתם לי קדושים, כי קדוש אני ה'..." (ויקרא כ' , כו')

הרב יעקב ש. לייזער (רב מח' כשרות) -  052-7647973

אלי כהן (מזכיר מח' כשרות) - 4312507 -052     טל' במשרד-3\9362682--08 

פקס: 08-931-58-50       אי מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שעות קבלה מחלקת הכשרות:

ימים א',ב', ג' , ד' , ה' – 10:00 – 14:00

באין מענה במשרד, ניתן להתקשר לאלי כהן (מזכיר מח' הכשרות)

 

טופס בקשת כשרות 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות