homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

מקוואות

מידע כללי

מנהלת מח' מקוואות:אסתר עזרי

שעות מענה טלפוני: 13:00-9:00

טל' משרד:08-9362681 (בשעות העבודה).
פקס:08-9362755 

פלא' למקרים חריגים:052-4312500 (בשעות פעילות המשרד בלבד!)

מקווה מרמורק רח' כיכר החשמונאים 3 ,הוא גם מקווה מונגש (מקווה לנכות).

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות