homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רשימת מקוואות

המקווה

כתובת

נשים\גברים

טלפון במקווה

פלאפון במקווה

איש קשר

טלפון איש קשר

שופטים השופטים 2 נשים

08-9453078

052-4312517
שופטים השופטים 2 גברים יואל יוסף נטף 052-4312504(רק בין השעות 8:00 - 13:00 בלבד)
בר אילן בר אילן 12 נשים 08-9452260 052-4312523  סגור לרגל שיפוצים עד להודעה חדשה(זמן משוער עד לחודש אוקטובר 2019) 
שכון סלע משה פריד 16 נשים 9467535 - 08 052-4312520
כפר גבירול דויד אלעזר 10 (להולכי רגל) נשים 9461018 - 08 052-4312519  לחנייה-מרחוב שיטה מלבינה 23
מרמורק חשמונאים 3 נשים 9493816 - 08 052-4312522  קיים גם מונגש(לנכות)
מדאר מדאר 10 נשים 052-4312486
שעריים שבזי 3 נשים 9457405 08- 052-4312521
שעריים שבזי 3 גברים יואל יוסף נטף 052-4312504(רק בין השעות  8:00 - 13:00 בלבד)

*כל המקוואות הנ"ל בבעלות המועצה הדתית . 

** כלות: יש לתאם מראש טבילה  ,לאחר קבלת אישור ממדריכת כלות עם תאריך טבילה , 

 בפלאפון - 052-4312500 ,08-9362681 , כל יום מהשעה 9:00 - 13:00 ,חוץ מימי שישי וערבי חג. 

*** ניתן לצלצל לבלן יואל יוסף נטף, בימים א'- ו' רק בין השעות 8:00 - 13:00 בלבד,ואין לצלצל בשעות אחרות!!!

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות