homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

תרבות תורנית

ב"ה בשעה טובה , המועצה הדתית ברחובות לאחר תוכנית הבראה שוקדת לפתח פעילות של תרבות תורנית בעירנו , נשמח לקבל הצעות לקידום הנושא ופיתוחו.

הנושאים הנמצאים כרגע על הפרק הם:

  1. בדיקת תפילין ומזוזות.
  2. הגעלת כלים.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות