homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

המשרד לשרותי דת

כנפי נשרים 7 גבעת שאול, ת"ד 34090 ירושלים 95464

השר מרגי יעקב - השר לשירותי דת

 

לשכת השר לשירותי דת

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

השר מרגי יעקב השר 02-5311101 02-5311308
אלקסלסי ניסים ראש מטה ויועץ בכיר לשר 02-5311142 02-6513486
איפרגן פנינה מנהלת הלשכה
(יועצת השר)
02-5311538 02-5311308
רואש חיים יועץ השר 02-5311087 02-6513486
נוריאל אלון יועץ מקצועי (לשר) 02-5311375 02-5311307
עוז יאיר יועץ לשר 02-5311119 02-6513486
אבוחצירא ישראל רכז לשכה בכיר
-054-7280738
02-5311175 02-6513486
אשורי חנה רכזת לשכה בכירה 02-5311886 02-5311308
שלום ורד רכזת לשכה בכירה 02-5311362 02-5311308
כהן דורית רכזת לשכה בכירה 02-5311112 02-5311308
נהרי חגית רכזת לשכה בכירה 02-5311144 02-5311308
דהן גבי נהג שר 02-5311101 02-5311308
 

לשכת מנכ"ל


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

אוחנה אביגדור המנהל הכללי 02-5311170 02-6535469
כהן יעקב עוזר מנכ"ל / רווחה 02-5311110 02-6515739
עובדיה אבי עוזר מנכ"ל 02-5311149 02-6535469
דוויק אדלה מנהלת לשכה 02-5311170 02-6535469
רומנו חיה מזכירה 02-5311170-1 02-6535469
 

לשכת הסמנכ"ל


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

חליבה אבי סמנכ"ל בכיר מינהל ארגון ומשאבי אנוש 02-5311312 02-5311008
ימית יונה רכזת לשכה בכירה 02-5311125 02-5311008
מוריה פורת מרכזת תיאום, בקרה ותוכניות עבודה 02-5311124 02-5311008
בן גיגי שירי ממונה הדרכה במועצות הדתיות, עוזרת סמנכל 02-5311124 02-5311008

יחידת משאבי אנוש


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

בורשטיין דינה מנהלת תחום משאבי אנוש והדרכה 02-5311383 02-5311108
זזון אתי ראש ענף משאבי אנוש 02-5311107 02-5311108

הדרכה

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

אלמקייס עליזה מרכזת הדרכה ומכרזים 02-5311188 02-5311108

יחידת מחשוב ומערכות מידע

 

תפקיד

טלפון

פקס'

אשכנזי ליאור ראש חטיבת ענ"א 02-5311519 02-6527981
שמחיוף אביה טכנאי מחשוב 02-5311118 02-6527981
אבולעפיא שלומי מנהל רשת 02-5311022 02-6527981
דינוביץ ערן טכנאי מחשוב 02-5311109 02-6527981
אברהם משה טכנאי מחשוב 02-5311109 02-6527981
מימון ניר טכנאי מחשוב 02-5311109 02-6527981
נעמד מיכל מתכנתת 02-5311090 02-6527981
סיידוף אביתר מנהל פורטל 02-6527981
 

יחידת רכש ולוגיסטיקה


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

פורת צורי מרכז רכש ולוגיסטיקה 02-5311194 02-6515739
חיימוב גבי אחזקה/נהג מנכל 02-5311318 02-6515739
יאיר אהרון מנהל ענף תיקיון 02-5311147 02-6535883
 

לשכת משפטית


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

פת ישראל, עו"ד היועץ המשפטי 02-5311506 02-6535475
אברהמי חגי, עו"ד ממונה יעוץ משפטי 02-5311026 02-6535475
קליין גליה, עו"ד ממונה יעוץ משפטי 02-5311024 02-6535475
לפידות דינה, עו"ד עוזרת יועמ"ש 02-5311330 02-6535475
מזרחי אילנה, עו"ד עוזרת יועמ"ש 02-5311105 02-6535475
פורת זוהר מ"מ עוזרת יועמ"ש 02-5311071 02-6535475
כאלי דבורה רכזת לשכה בכירה 02-5311103 02-6535475


  חשבות


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

חנוך שטיינגרט חשב 02-5311379 02-5311303
סרי טובה סגנית חשב 02-5311336 02-5311303
בנדק יפה רכזת לשכה בכירה 02-5311382 02-5311303
חודדה לימור ממונה כספים וחשבונות 02-5311378 02-5311303
ברגר תומר ממונה תשלומים 02-5311381 02-5311303
סברדלוב ולדמיר ממונה כספים, חשבונות והתחייבויות   02-5311094 02-5311303
זעפרני ניסים מרכז תשלומים 02-5311010 02-5311303
קורנבליט לריסה רכזת תשלומים 02-5311372 02-5311303
כהן גבריאל מרכז התחייבויות 02-5311522 02-5311303
ישראל אביה רכזת משכורות 02-5311115 02-5311303

אגף בכיר לתקינה, תקצוב ובקרה

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

כהן יחזקאל מנהל תחום תקצוב
ותוכניות הבראה
02-5311132 02-6535469
חממי משה ראש ענף תקינה 02-5311015 02-5311331
אנטמן אפרים     ראש ענף תקינה 02-5311198 02-5311332
אגזאן צור רכז תקציבים 02-5311047 02-5311389

אגף הסדרה, פיקוח ובקרה

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

ג'ובאני מיכאל מנהל אגף הסדרה פיקוח ובקרה  02-5311137  02-6535469
חמדני צחי מרכז בכיר הסדרה, פיקוח ובקרה 02-5311123 02-6535469
טובי אלעד מנהל תחום הסדרה 02-5311138 02-6535469
לוי מירי רכזת לשכה בכירה 02-5311393 02-6535469

מחלקת שירותי דת

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

דגן משה סמנכ"ל בכיר לשירותי דת  02-5311311

אגף קבורה


שם

תפקיד

טלפון

פקס'

ישי יצחק מנהל אגף א' קבורה 02-5311062 02-6535825
רווח דקלה ראש ענף שירותי דת-קבורה 02-5311086 02-6535825
אסף יהודה מרכז שירותי דת - קבורה 02-5311174 02-6535825
נמדר אביעד ראש ענף שירותי דת-קבורה 02-5311314 02-6535825
דרעי חדוה מזכירה 02-5311398 02-6535825

אגף מבני דת

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

אייפרמן דבי מנהלת אגף א' למבני דת 02-5311377 02-5311134
כהן נעמי ראש ענף שירותי דת  02-5311317 02-5311134
זר אלי ראש ענף שירותי דת - עירובין 02-5311009 02-5311134

אגף משאבי אנוש במועצות הדתיות

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

כהן סימה מנהלת אגף א' משאבי אנוש מועצות דתיות 02-5311091 02-6513703
אלון אסנת מנהלת תחום משאבי אנוש במועצות הדתיות 02-5317368   02-6513703
גריידי ציונה רכזת פרט ותקינה במועצות הדתיות 02-5311129   02-6535739
בר יצחק ראומה רכזת אנשי דת בהתיישבות 02-5311060 02-6513703

תחום נישואין ורבנים

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

סאמין חזקיהו מנהל תחום נישואין ורבנים 02-5311176 02-6529221
חסיד ציפורה מרכזת שירותי דת-נישואין 02-5311031 02-6529221
דהרי אורית ראש ענף שירותי דת-נישואין 02-5311164 02-6529221
סלמן רחלי ראש ענף שירותי דת-נישואין 02-5311131 02-6529221
בן ישעיהו יגאל מחלקת נישואין 02-5311027 02-6529221
ברק רפאל מחלקת נישואין 02-5311013 02-6529221

תחום תמיכות עזבונות

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

עמר אפרים מרכז שירותי דת-קבורה 02-5311183 02-6522785
בן אליהו מרים רכזת לשכה בכירה עזבונות 02-5311159 02-6522785
לוי חביבה מועצת בתי העלמין ירושלים 02-5311187 02-6522785
 

אגף שירותי דת לעדה האתיופית

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

הדנה יוסף מנהל אגף א' לשירותי דת לעדה האתיופית 02-9663583 02-9663591
סנאי עמי ראש ענף שירותי דת לעדה האתיופית 02-9663585 02-9663591
מונסה רחלי רכזת לשכה 02-9663584 02-9663591
       

מחלקת פניות הציבור, וחופש המידע

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

בר דניאל דובר 02-5311388 02-6535469
שירוני קרן ראש ענף פניות ציבור 02-5311385 02-5311339
       

עמדת מאבטח  

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

02-5311151
       

קב"ט  

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

אוליאל שירלי ק. בטחון אגף בטחון–רוה"מ
  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות