homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רשימת חברי המועצה הדתית

משפחה

שם

כתובת

פלאפון

תפקיד

גדסי

אלדד

יהודה הלוי 33

 

יו"ר

שרעבי

רועי

 סמילנסקי 5

 

גזבר

 

מזרחי

גלעד

מנשה קפרא 57

 

מ.מ יו"ר המועצה

מדהלה

אסף

יהודית בירק 1 א'/1

 

סגן יו"ר

גבל

מרדכי

נורדאו 8 


 

סגן יו"ר

שטראוכלר

אבישי

דמשק אליעזר 4

 

חבר מועצה

מתנה

שחר

אוריאל מנוחין 11

 

חבר מועצה

פייגלסון

שרה

הנשיא הראשון 35/5

 

חבר מועצה

 

 

 

 

חבר מועצה

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות