homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

נוסטלגיה - גלריה

העיר רחובות הינה עיר עתיקה שנוסדה בשנת תר"ן 1890 המועצה הדתית מלווה את גידולה של העיר רחובות  

במהלך השנים נאסף חומר רב של אלבומי תמונות נוסטלגים שהם מהווים נכס היסטורי יקר ערך

לכן בחרנו לסרוק את התמונות היחודייות האלו מאירועים שונים ונוסטלגים בחיי תושבי רחובות ולאפשר לכם הצצה  - להנאתכם.

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות