homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

תמונות מאירועים

המועצה דתית רחובות דואגת לארגן מגוון אירועים דתיים במהלך השנה שמטרתם עידוד וקידום תכנים דתיים לתושבי רחובות 

בנוסף  המועצה מארחת רבנים מכובדים בעיר לסיורים שונים בעיר רחובות ובמוסדותיה

בקטגוריה זו תוכלו להתרשם ולצפות באירועים אלו בסדרת תמונות וסרטונים .

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות