homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

 • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
 • השופר שלך - לדת של כולנו

פניות לציבור – שאלות ותשובות

 1. ש. האם בית הדין הרבני ממוקם במועצה הדתית והרבנות הראשית רחובות ?

  ת. לא. כתובת בית הדין הרבני היא : בנימין 4 קומה 4 (בבניין של משרד הפנים).

 2. ש. באלו נושאים עוסק בית הדין הרבני ?

  ת. בית הדין הרבני עוסק בכל הקשור בנושאים הבאים :

  א.ירושה , ב.צוואות , ג.פטור לגיוס בנות , ד.גירושין , ה.צווי עיכוב , וכ"ו.

 3. ש. באלו נושאים עוסקים המועצה הדתית והרבנות הראשית רחובות ?

  ת. המועצה הדתית והרבנות הראשית רחובות עוסקת בכל הקשור בנושאים הבאים :

  א.נישואין , ב.מקוואות , ג.כשרות , ד.עירובין
 • לוח שנה ואירועי המועצה
 • אתר בתי הדין הרבניים
 • אתר בתי הדין הרבניים
 • אתר עיריית רחובות