homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

קשר יהודי

המועצה הדתית רחובות נותנת שירותים לכל תושבי העיר.

בקטגוריה זו ניתן מידע בסיסי והסברים מפורטים על כל התהליכים הדתיים המנוהלים על ידינו.

וכן מידע על מנהגים דתיים שונים ההמלווים במהלך השנה את העם היהודי.

 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות