homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

מועדי ישראל

במהלך השנה העם היהודי סובב חגים וצומות המהווים נקודות ציון לחיים היהודיים של כולנו. חגים אלו מלווים במסורות ובהיסטוריה ההופכים כל חג וצום למשמעותיים בדרכים רבות.

בקטגוריה זו תוכלו לקרוא מידע על מהות החג ומנהגיו השונים על פי העדות השונות. 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות