homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

נישואין

מחלקת נישואין

"בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני" (תלמוד בבלי, מועד קטן יח, ב(

היהדות רואה בנישואין מצווה וקשר קדוש. תפיסה זאת נסמכת על סיפור בריאת האישה מצלעו של אדם - מאחר שבמקור האיש והאישה היו מחוברים, התחברותם בנישואין היא מעֵין חזרה למצב שלפני ההפרדה, כמתואר בספר בראשית:
עַל כֵּן יַעֲזָב אִישׁ אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד:" (בראשית ב',כ"ד)
יחסה החיובי של הדת היהודית לנישואין בא לידי ביטוי בפרשנות לתנ"ך ובאימרות חכמים. בספר בראשית נאמר:
(וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקבָה בָּרָא אֹתָם:" (בראשית א',כ"ז
בעקבות פסוק זה קבע רבי אלעזר:
("כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר - זכר ונקבה ברא אותם... ויקרא שמם אדם" (תלמוד בבלי, יבמות סג, א.
כלומר, רבי אלעזר סבור כי הגבר זקוק לאישה כדי להשיג שלֵמוּת.
במקום אחר קובע התלמוד:
("כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה" (תלמוד בבלי, יבמות, סב ב
אימרה זאת מתבססת על פסוק מספר בראשית, המספר על בדידותו של אדם הראשון ועל החלטתו של אלוהים לברוא לו בת זוג:
(וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהִים לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ אֶעֱשֶׂה לּוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּו:" (בראשית ב', י"ט
ביהדות המסורתית קשר הנישואין מושווה לקשר שבין אלוהים לעם ישראל, קשר שיש בו קירבה. על פי השקפה זאת, על האישה להיות כפופה לבעלה כפי שעם ישראל כפוף לאלוהים. ביטוי אחד מרַבים לגישה זאת מצוי בדברי ר ' יצחק אבוהב, שחי במאה ה- 14 :
("אף על פי שהאשה היא בת זוגו של אדם, אל [תיחשב] בעיניה לבעלה כחבר, אלא כאדון." (יצחק אבוהב, מנורת המאור, 1961, עמ ' 369
גישה זאת התבססה על הפסוק בספר בראשית שבו דיבר אלוהים אל חוה במהלך הגירוש מגַן עֵדֶן:
וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ:" (בראשית ג, ט"ז). "[ ...]
בספרות האגדה מסופר על אישה רומית שבאה ושאלה יהודי :
? "מה עושה האל שלכם אחרי שסיים כל כך מהר לברוא את העולם"
. "הוא מזווג זיווגים" ,ענה לה
"מה הבעיה לזווג זיווגים?" אמרה האישה בלעג.
אמר לה: "זה קשה לא פחות מלקרוע את ים סוף לשניים" .
כדי להוכיח לרב שטעה, לקחה האישה הרומית אלף גברים עבדים ואלף נשים שְׁפָחוֹת, יצרה זוגות והשיאה אותם זה לזה. מיד לאחר מכן פרצו מריבות וסכסוכים וכל הזוגות נפרדו והתפרקו. אז הודתה האישה שאכן קשה מלאכת הזיווּג. (על פי בראשית רבה [וילנא], פרשה סח ד"ה ד).

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות