homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

טקס חנוכת בית

כל אדם הנכנס לבית חדש עליו לעשות חנוכת בית כדי להשרות ברכה בבית.
"חנוכת בית" מלשון "חניכת בית ", על ידי פעולת חנוכת בית אנו מחנכים את הבית לברכה
כאשר אנו נכנסים לבית : חדש (אדם הבונה את ביתו) \ קנוי \ שכור באותו בית, שוכנות אנרגיות כאלו ואחרות. הן נגרמו עקב נוכחותם של דיירים קודמים, ובבית חדש ע"י סיבות אחרות שקצרה היריעה מלהסביר מקורם, ולכן ישנו את טקס "הנחת אבן פינה" אם אדם בונה את ביתו מין היסוד.
חוכמת ה-קבלה מלמדת אותנו שע"י טקס חנוכת הבית המבנה הרוחני של הבית ממש משתנה
והופך למקום המושך אליו ברכה, קדושה וטהרה.
חשוב לציין שאין חנוכת הבית מחליפה את פעולת המזוזה ועלינו להזדרז ודבר ראשון לתקוע מזוזות בביתנו.
כמה מזוזות צריך?
חובה על הדלת ראשית ובכל משקוף נוסף פרט לחדרי שירותים. מחסן וחדר ארונות פטורים ממזוזות.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות