homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

שאלת רב

בית ההוראה שעל ידי הרבנות הראשית רחובות

ברוכים הבאים ל"בית ההוראה שעל ידי הרבנות הראשית רחובות".

כדרכה של תורה התשובות המוצגות כאן הם לפי מצב השאלה והשואל ויתכנו מקרים דומים בהם יש לדון לגופו של עניין.

המגמה היא שהמענה יהיה בקיצור נמרץ אך גם מובן ולעתים ראינו צורך מעט בהרחבה. מסיבה זו בהרבה מקרים לא הובאו מקורות התשובה מאחר והמטרה היתה לתת מענה קצר ומהיר.

התשובות מתעדכנות לפי זמני ושעות העבודה בבנין הרבנות.

שאלות מסוימות אינן יכולות לזכות למענה כאן, מפאת צניעות, או במקום שיש צורך בשמיעת ב' צדדים וכדו'.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות