homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רבנות

בקטגוריה זו תוכלו לקבל מידע על הרב הראשי לרחובות וכן על הרבנים השונים המכהנים כחברי המועצה הדתית רחובות ומעניקים לתושבים שירותי דת שונים כמו כן המועצה דתית הסמיכה לכל שכונה רב המהווה מוקד לעזרה ותמיכה לתושבים.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות