homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רבנים ראשיים ומקומיים לדורותיהם

מאז שנות הקמתה של המועצה הדתית רחובות עמדו בראשה רבנים גדולים ומכובדים

קטגוריה זו תיתן מידע היסטורי על כל אחד מהרבנים האלו המהווים אבן דרך ודוגמה אישית לצניעות ויראת שמיים ודאגו במהלך השנים לבנות שירותי דת איכותיים ואישיים החל מרמת הפרט ועד שירות מתקנים ציבורים.

נשמח אם תשלחו לנו חומר נוסף על רבני העיר והשכונות בעבר ובהווה. 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות