homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

רבני השכונות  

שם

תואר

טל'

פל'

הרב נתן שרעבי רב העדה התימנית 9457019 - 08
הרב א. שהרבני רב העדה הספרדית   9454836 - 08
הרב זגאי רב העדה האתיופית 08-9491179 052-4047049
הרב מנדלבאום רב שכ' מזרחי 9469195 - 08  
הרב צבי כהן רב ק.משה ושכונת סלע 9472444 - 08
  
הרב נתנאל אהרון רב שכ' אושיות 9450572 - 08
הרב מנחם מ. גלוכובסקי רב קהילת חב"ד 9491401 - 08   050-4145770
הרב יוסף מלכיאל רב מזרח העיר 9352738 - 08    054-8482048
הרב שלמה מזרחי רב כפר גבירול 9352738 - 08  054-6761180
  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות