homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

שיעורי תורה ברחובות

בקטגוריה זו תוכלו למצוא מידע על שיעורי התורה השונים המתקיימים ברחבי העיר. 

נשמח לקבל מכם מידע על שיעורי התורה המתקיימים באזורכם ולעדכן את המידע באתר בהתאם. 

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות