בתי הכנסת

על גבאי בתי הכנסת לשלוח את הטופס החתום לפקס: 08-9362755 או למייל: mdr4500@gmail.com

בתי כנסת מאושרים לפי התו הירוק