top of page
המועצה הדתית רחובות

מקווה בר אילן

הרינו שמחים להודיע לציבור הרחב כי בעזהי"ת אחר מאמצים רבים אנו זוכים לפתוח
את מקווה הטהרה
ברחוב בר אילן 12 ברחובות ברוב כשרות הידור, פאר ויופי
אי"ה החל מיום רביעי ב' תמוז תש"פ 26/6/20
שעות פתיחה: בימי חול לפי שעון קיץ וחורף - שעה לפני השקיעה
(בתקופת הקורונה בלבד פתיחה בצאת הכוכבים)
בקיץ קבלת נשים עד 22:30 בחורף עד 23:30
ערב שבת קודש - חצי שעה אחרי הדלקת נרות למשך שעה
bottom of page