top of page

פרטים וזמני פעילות

מועצה דתית רחובות

כתובת: אברהם גולדברג 2, רחובות

טלפון: 08-936-2665

פקס: 08-9362755

קבלת קהל במשרדי המועצה:

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

mdr4500@gmail.com

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30 

בימים א' ו ג' 16:00-18:00 

טלפון מח' נישואין: 08-9362541

mdr3202@gmail.com

bottom of page