חדר יו"ר
חדר ישיבות
לובי 1
לובי 2
לובי 3
מבט למחלקת נישואין
מבט למטבח
מבט למטבח
מסדרון 1
מסדרון 2
מסדרון 3
קונסולות
אגף נשואין מבט על
משרד יו"ר מבט על
חדר ישיבות מבט על
מטבח מבט על
חדר ישיבות

תוכניות שיפוץ