עסקים כשרים - איטליזים

כשרות רגילה - בשרי

אטליז אלישע

כשרות רגילה - בשרי

כשרות רגילה - בשרי

אטליז גד שרעבי

כשרות למהדרין - בשרי

אטליז שפע בשר

כשרות רגילה - בשרי

כשרות למהדרין - בשרי