עסקים כשרים - מסעדות

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בישול רמ"א

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות בפיקוח מהודר - בשרי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - בישול רמ"א - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

הישראלית

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

מסעדת אג"ד

כשרות רגילה - חלבי/בשרי

סיווג שמיטה -  אוצר הארץ

פונדק חיים

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא