עסקים כשרים - פיצות

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

פיצה הכפרייה

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

פיצה כמעט חינם

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

פיצה בולונאט

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה