top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - פלאפל

פלאפל דוד ויהונתן

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

פלאפל הכפרייה

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

פלאפל שרעבי

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page