top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - קייטרינג ומטבחים

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/פרווה/דגים

סיווג שמיטה - היתר מכירה

מעדניית להתענג

כשרות רגילה - בשרי, חלבי, פרווה, בשרי חלק, דגים

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - בשרי, פרווה, דגים

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page