top of page

המועצה הדתית רחובות משתתפת בצער המשפחה. אנו מגישים בפניכם את המידע הנצטרך במהלך תקופת האבל. על מנת לחסוך לכם עגמת נפש כדאי לקרוא את ההנחיות בעת פטירה בסבלנות ולבצע את כל השלבים על פי הנדרש. 

במידה ונתקלתם בקושי מסויים תוכלו לפנות לרבני השכונות לתמיכה ומידע נוסף.

מועצה דתית רחובות - חברות קדישא בארץ
מועצה דתית רחובות - הנחיות בעת פטירה
bottom of page