top of page

תהליך רישום נישואין

 חתן וכלה יליד הארץ ותושבי רחובות בחצי שנה האחרונה ואחד מבני הזוג תושב עיר אחרת

  • תעודת רווקות (מהישוב בה הוא גר/ה)

  • ת.ז. עם ספח

  • 2 תמונות

  • תעודת נישואין הורים או אישור יהדות

       * ניתן להביא שתי עדים שאינם קרובי משפחה שמכירים את בן הזוג לפחות שלוש שנים               במקום תעודת רווקות.

bottom of page