top of page

תהליך רישום נישואין

במקרה שאחד מבני הזוג גרוש/ה או שניהם

א) תעודת זהות עם ספח של החתן והכלה

ב) תעודת נישואין הורים

ג) 3 תמונות

ד) חתן: שני עדים שאינם קרובי משפחה עם תעודה מזהה
    כלה: שני עדים שאינם  קרובי משפחה עם תעודה מזהה

ה) אגרה ממשלתית עפ"י חוזר מנכ"ל - לצפייה לחצו כאן

    נוסף לדברים הנ"ל צריך להביא תעודת גירושין ומעשה בית דין (2עדים ללא הורה)
    במקרה שהכלה גרושה החתן צריך להביא אישור שאינו כהן מרב השכונה או מגבאי בית            כנסת.

bottom of page