תהליך רישום נישואין

במקרה שהוריהם לא נרשמו לנישואין בארץ

צריכים להביא אישור יהדות מבית הדין הרבני