תהליך רישום נישואין

רווקים עם ילדים

 עליהם להביא אישור מבית הדין הנקרא היתר נישואין