תהליך רישום נישואין

עלות פתיחת תיק נישואין

עלות 708 ₪

ניתן להגיש בקשה להנחה בזמן הרישום,

העלות אחרי הנחה 425 ₪

חייל בשירות חובה: לצלם תעודת חוגר

סטודנט : חובה אישור לימודים מאוניברסיטה מוכרת לשנת הנישואין לתואר ראשון או שני -

עד גיל 30 בלבד!

תלמיד ישיבה : אישור לימודים מישיבה גבוהה מוכרת יום שלם - עד גיל 30 בלבד!

מקרה סעד: אישור מעו"ס מעירית רחובות

עולה חדש: תעודת עולה שעלה ארצה עד שנתיים ימים לפני החתונה

* התעריף משתנה בהתאם להוראה מהמשרד לשירותי דת.