top of page

תהליך רישום נישואין

רבנים עורכי חפות

להלן רשימה של עורכי חופה וקידושין ברחובות:

שם
תואר
טלפון
פלאפון
הרב נתן שרעבי
רב העדה התימנית
הרב א. שהרבני
רב העדה הספרדית
הרב זגאי
רב העדה האתיופית
הרב מנדלבאום
רב שכ' מזרחי
הרב צבי כהן
רב ק.משה ושכונת סלע
הרב נתנאל אהרון
רב שכ' אושיות
הרב מנחם מ. גלוכובסקי
רב קהילת חב"ד
הרב יוסף מלכיאל
רב מזרח העיר
הרב שלמה מזרחי
רב כפר גבירול
מועצה דתית רחובות - רשימת עורכי חופות
bottom of page