top of page

תהליך רישום נישואין

כתובה

שבועיים לפני החתונה על אחד מבני הזוג לבוא לוודא שתיק הנישואין הושלם ולקחת כתובה העתק כתובה ורישיון חופה על הזוג להעביר לרב המקדש את הכתובה ההעתק הרישיון ואישור טבילה.

bottom of page