תהליך רישום נישואין

כתובה

שבועיים לפני החתונה על אחד מבני הזוג לבוא לוודא שתיק הנישואין הושלם ולקחת כתובה העתק כתובה ורישיון חופה על הזוג להעביר לרב המקדש את הכתובה ההעתק הרישיון ואישור טבילה.