תהליך רישום נישואין

הורים ועדים

 אם אינם יכולים לבוא בעת הרישום יכולים לבוא עד שבועיים לפני החתונה.