תהליך רישום נישואין

תעודת נישואין

אחרי החתונה מחזרים את האישור טבילה הרישיון וההעתק חתומים ע"י הרב שערך את החופה

ובין שבוע ל14 יום תונפק תעודת נישואין.