top of page
המועצה הדתית רחובות

הגעלת כלים

מקווה השופטים - רחוב השופטים 2 .

ערב שבת "מברכין" של החודשים הבאים: תשרי, כסלו, שבט, ניסן, סיון, אב.

בין השעות 10:00 - 12:00 לפני הצהריים.

* בימי גשמים לא תתקיים הגעלת כלים.

bottom of page