הגעלת כלים

הגעלת כלים ברחוב שופטים 2 (בחצר) משעה 10:00 – 12:00 ,בחודשים הבאים: תשרי, כסליו, שבט, ניסן, סיון ואב בלבד. 

*לגבי הגעלת כלים לפני חג הפסח תצא מודעה נפרדת מאת המועצה הדתית.