פסח 2020

סרטון הגעלת כלים בבית

מאת הרב שמואל אליהו

ועצה דתית רחובות - פסח 2020
ועצה דתית רחובות - פסח 2020
ועצה דתית רחובות - פסח 2020