top of page
המועצה הדתית רחובות

רבני השכונות

שם
תואר
טלפון
פלאפון
הרב זגאי
רב העדה האתיופית
הרב צבי כהן
רב קרית משה ושכונת סלע
הרב נתנאל אהרון
רב שכונת אושיות
הרב מנחם מ. גלוכובסקי
רב קהילת חב"ד
הרב יוסף מלכיאל
רב מזרח העיר
הרב שלמה מזרחי
רב כפר גבירול
רבני שכונות 2.png
bottom of page