בתי כנסת - צפון העיר 

אהל שי
מלצר 7
גבאי: חיים שחק
טלפון: 08-9476017
נוסח: אשכנז
אוהל ישראל
האגוז 6/2
גבאי: אביתר כהן
טלפון: 050-7780711
נוסח: ספרד
בית אבות
ת.ד. 1067
נוסח: אשכנז
בית אליעזר
גלזר 15/1
גבאי: שוורץ משה
טלפון: 08-9474371
נוסח: תימני שאמי
בית זלצר
ההגנה 30
גבאי: דודי יערי
טלפון: 052-5773287
נוסח: ספרד
דרכי אמונה
האגוז 18/13
גבאי: ערן יוספי
טלפון: 08-9497137
נוסח: ספרד
ישיבת הדרום
הגר"א 10
גבאי: הרב ראובן פרינס
טלפון: 08-9466068
נוסח: ישראל
מורשת יעקב
ת.ד. 1106
טלפון: 08-9471020
נוסח: ישראל
מרכז אברהם
הגר"א 10
גבאי: הרב ראובן פרינס
טלפון: 08-9466068
נוסח: ישראל
הרב ראובן פרינס - 08-9466-068
קהילת יעקב
אגוז 2
גבאי: יוסף יניב
נוסח: ספרדי ירושלמי
תפארת משה
פינסקר 4
גבאי: ד"ר ג'רי קיירג
נוסח: אשכנז