בתי כנסת - רחובות ההולנדית 

בית מנחם
הר הצופים 29 ב' / 1
גבאי: הרב משה טברדוביץ
טלפון: 054-6917770
נוסח: אשכנז
גבאי: הרב יהושוע כהן
טלפון: 052-7626127
נוסח: ספרד