בתי כנסת - שכונת מילצ'ן 

מילצ'ן
בנימין 21
גבאי: מיכאלי אבשלום
טלפון: 08-9390148
נוסח: ספרדי ירושלמי