בתי כנסת - שכונת סלע 

אהל יוסף
נוסח: מרוקו
לב אבות
טלפון: 08-9471338
נוסח: ישראל
מגן אברהם
צבי גרץ 10
גבאי: הרב שמעון שער
טלפון: 08-9468036
נוסח: תימני שאמי
שערי צדק
דובנוב 61
גבאי: עזרי מיכאל
נוסח: בבל
תפארת אחים
דוד קינד 1
גבאי: מנצור יהודה
טלפון: 08-9474179
נוסח: תימני שאמי
תפארת ישראל
פרישמן 2
גבאי: גפני אברהם
טלפון: 08-9470685
נוסח: תימני שאמי
תפארת שמואל
בוסל 17
גבאי: דודו אברהם
נוסח: אשכנז